Ειρήνη

Πως παίζεται:
-Διαλέγεις ένα κατοικίδιο οποιουδήποτε παίκτη, σε οποιαδήποτε αρένα και αλλάζεις την δύναμη του σε 3.

Συμβουλές:
-Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την Ειρήνη για να μειώσεις την δύναμη ενός δυνατού αντίπαλου κατοικιδίου ή να αυξήσεις την δύναμη ενός δικού σου.