Η Πυξίδα

Μικρή βοήθεια: Ψάξε για την πυξίδα σε όλα τα στοιχεία που έχεις διαθέσιμα και ακολούθησε το ταξίδι.

Μεγάλη βοήθεια: Η ιστορία ορίζει το πρόσημο του προορισμού!

Έλεγχος λύσης: Επίλεξε ποιο από τα παρακάτω αποτελέσματα πιστεύεις ότι είναι το σωστό.