Η Πυραμίδα

Μικρή βοήθεια: Ακολούθησε το αρχαίο ρητό!

Μεγάλη βοήθεια: Το κάθε τούβλο της πυραμίδας αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Αυτός ο αριθμός είναι το άθροισμα των δυο αριθμών στα τούβλα που είναι από κάτω του.

Έλεγχος λύσης: Επίλεξε ποιο από τα παρακάτω αποτελέσματα πιστεύεις ότι είναι το σωστό.