Ο Λαβύρινθος

Μικρή βοήθεια: Οι αρχαίοι μύθοι κρύβουν μεγάλες αλήθειες!

Μεγάλη βοήθεια: Βρες ποιο από τα τέσσερα χρώματα στον λαβύρινθο δεν πέφτει πάνω σε παγίδα και αξιοποίησε αυτό το χρώμα στα φτερά της Ίσις.

Ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια: Το κάθε άγαλμα σε σχήμα σταυρού ankh ακουμπάει 1 παγίδα με την οποία είναι συνδεδεμένο (μπορεί να ακουμπάει κι άλλες αλλά εκείνη ανοίκει σε άλλο άγαλμα), οι αριθμοί στο πλάι μας δείχνουν πόσες παγίδες υπάρχουν σε κάθε σειρά ή στήλη και δυο παγίδες δεν ακουμπάνε ποτέ ακόμη και διαγώνια.

Έλεγχος λύσης: Επίλεξε ποιο από τα παρακάτω αποτελέσματα πιστεύεις ότι είναι το σωστό.