Τα Ιερογλυφικά

Μικρή βοήθεια: Πρέπει να αντιστοιχήσεις όλα τα ιερογλυφικά στο σημειωματάριο του Σύλα είτε με αριθμούς είτε με γράμματα. Το κάθε ιερογλυφικό αντιστοιχεί σε έναν αριθμό ή σε ένα γράμμα, δεν περιέχονται όλα τα νούμερα, ούτε όλα τα γράμματα της αλφαβήτου.

Μεγάλη βοήθεια: Πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα τέσσερα λευκά χαρτάκια σε αυτό το στάδιο μαζί με ένα ψαλίδι.

Ακόμη μεγαλύτερη βοήθεια: Η έξω πλευρά του σημειωματάριου του Σύλα κρύβει 5 γράμματα που συνδέονται με τον πάπυρο.

Έλεγχος Λύσης: Επίλεξε ποιο από τα παρακάτω αποτελέσματα πιστεύεις ότι είναι το σωστό.