Τι είναι τα κουτιά γρίφων;

Τα κουτιά γρίφων περιέχουν θεματικούς γρίφους διαβαθμισμένης δυσκολίας σαν ένα μικρό escape room. Ακολουθούν μια ιστορία, με στοιχεία και αντικείμενα που οδηγούν στην λύση τους. Μπορούν να επιλυθούν ατομικά ή σε συνεργασία με περισσότερα άτομα