Μίνι

Πως παίζεται:
-Δεν έχει ιδιότητα

Συμβουλές:
-Η δύναμη της είναι υψηλότερη από τα άλλα κατοικίδια που κοστίζουν 3 αστέρια, γι'αυτό και δεν έχει ιδιότητα.