Ράντι

Πως παίζεται:
-Δεν έχει ιδιότητα

Συμβουλές:
-Η δύναμη του είναι υψηλότερη από τα άλλα κατοικίδια που κοστίζουν 2 αστέρια, γι'αυτό και δεν έχει ιδιότητα.