Σουάπ

Πως παίζεται:
-Διαλέγεις ένα κατοικίδιο οποιουδήποτε παίκτη (ακόμη και δικό σου) από οποιαδήποτε αρένα και αλλάζεις την δύναμη του Σουάπ ώστε να είναι ίδια με το κατοικίδιο που επέλεξες, χωρίς να αλλάξεις την δύναμη του άλλου. Αν δεν υπάρχει κατοικίδιο να αντιγράψεις τότε παραμένει 0.
-Αν αλλάξει η δύναμη του άλλου κατοικιδίου αργότερα, ο Σουάπ δεν χάνει την δύναμη του.

Συμβουλές:
-Μια καλή δύναμη για να αντιγράψει ο Σουάπ πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 5.