Σόλαρ

Πως παίζεται:
-Το επόμενο κατοικίδιο που θα παίξεις αυτό το γύρο έχει διπλασιασμένη δύναμη.

Συμβουλές:
-Καλοί συνδυασμοί για τον παίξεις: Ντρίπλ, Κύριος Πλοκ κ.α.