Τσίκι

Πως παίζεται:
-Τον παίζεις χωρίς να ξοδέψεις αστέρια

Συμβουλές:
-Χρησιμοποίησε τον σε συνδυασμό με κάρτες όπως ο Σόλαρ, η Κλειώ, η Γκλίτερ, ο Λάσιους κ.α.